سایت گروه

 

برخی از  اهداف راه اندازی سایت گروه: 

     - آشنایی مخاطبین با اهداف و رسالت های گروه

     -  دسترسی آسان تر به اطلاعات و مشخصات گروه

     - ایجاد پایگاهی جهت پاسخ گویی به سوالات کاربران و مخاطبین