تاریخچه گروه بیوشیمی بالینی

 

بخش بیوشیمی توسط آقای دکتر علی فاضل که دکتری داروسازی بود پایه گذاری شد که با درجه علمی مربی هیئت علمی فعالیت خود را شروع کرده بودند. ایشان علاقه فراوانی به بیوشیمی داشته و مطالعات فراوان در این رشته، بخصوص روشهای مختلف الکتروفورز را بررسی و تمام وسایل و ابزار لازم در این روش را  که خود به گونه های مختلف تقسیم می شود ساخته و استفاده کردند و به خاطر  خدمات فوق العاده ای که در این بخش انجام داده بودند رئیس دانشگاه وقت ایشان را به درجه استادیاری ترفیع دادند.

 

 در سال 1357 خانم دکتر نجات شکوهی  که  دکتری تخصصی خود را از دانشگاه وارویک انگلستان دریافت کرده بودند به استخدام بخش درآمدند و بطور همزمان خانم دکتر رحیم زاده و خانم دکتر امین زاده فارغ التحصیلان رشته داروسازی و آقای یدالهی فارغ التحصیل کارشناسی رشته بیوشیمی از آمریکا به اعضای بخش بیوشیمی اضافه شدند.

در سال 1361 آقای دکتر عبدی نژاد به دانشکده  پزشکی منتقل شدند. ایشان دکتری تخصصی خود را از آمریکا دریافت کرده بودند. همزمان سرکار خانم کیانوش با درجه کارشناسی ارشد از دانشکده شیراز و درمهر ماه همان سال آقای دکتر وکیلی با درجه دکتری تخصصی از کشور انگلستان به  بخش پیوستند. در این سالها بخش بیوشیمی با سه بخش دیگر بصورت گروه  فیزیولوژی ، فارماکولوژی و بیوشیمی و بیوفیزیک  با مدیریت خانم دکتر بهروش اداره می شد.

در سال 1362  خانم دکتر امین زاده و خانم دکتر رحیم زاده از دانشگاه استعفا دادند. آقای دکتر فاضل نیز به آمریکا مهاجرت کردند.

بعدها گروه به دو نیم تقسیم شد و این بخش بصورت گروه بیوشیمی و بیوفیزیک با مدیر گروهی آقای دکتر محمدحسین بحرینی  و بعدا آقای دکتر محمدتقی بحرینی طوسی اداره می شد. در سال 1369 آقای دکتر  سیدمحمدرضا پریزاده  با درجه مربی و فارغ التحصیل  رشته بیوشیمی دانشگاه تهران با درجه کارشناسی ارشد به جمع هیئت علمی گروه اضافه و در سال 1379 با اخذ مدرک دکتری تخصصی به درجه استادیاری ارتقاء یافتند. بعد از چندی آقای دکتر وکیلی به دنبال بیماری  قلبی درگذشت و همچنین آقای دکتر عبدی نژاد نیز بازنشسته شدند.

آقایان دکتر سوختانلو و دکتر هاشمی در سال 1387 به جمع اعضای هیئت علمی گروه اضافه شدند. در سالهای 1388و 1389 و 1394 نیز خانم دکتر زاهدی، دکتر مشکانی و دکتر حسنیان به گروه پیوستند.

 

 اعضای هیئت علمی گروه بیوشیمی در سال 1394

از سمت راست به ترتیب:

آقای دکتر پریزاده

خانم کیانوش

خانم دکتر زاهدی

آقای دکتر سوختانلو

آقای دکتر حمیدی

آقای دکتر هاشمی

آقای دکتر مشکانی

آقای دکتر حسنیان

 در حال حاضر اعضای گروه بیوشیمی بالینی تدریس کلیه واحدهای بیوشیمی نظری و عملی را برای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عهده دارند. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بیوشیمی بالینی هم از سالهای1385 و 1393 دایر شده اند. علاوه بر آن اعضای هیئت علمی گروه وظیفه سرپرستی و مسئولیت فنی آزمایشگاههای بیمارستانهای امام رضا (ع) و قائم (عج) را نیز به عهده دارند.