اخبار تازهای دسایت

IMAGE
نمرات خام بیوشیمی نظری داروسازی 96
چهارشنبه, 04 بهمن 1396
جمع نمره شماره دانشجویی   جمع نمره شماره دانشجویی 8.42 9513050012   13.93 9513050034 15.25 9513050057   7.48 9513050040 10.92 9513050045   15.60 9513050008 16.47 9513050014   9.69 9513050019 13.77 9513050005   8.64 9513050043 4.89 9513050002   11.68 9553050063 11.56 9513050010   12.81 9513050025 17.33 961301001   12.72 9513050015 10.98 9513050044   15.53 961301007 17.01 9513050021   14.22 9513050022 9.16 9513050028   11.38 95413216 15.64... ادامه مطلب...
برگزاری دومین دوره امتحان جامع دانشجویان دکتری تخصصی
یکشنبه, 01 بهمن 1396
دومین دوره آزمون جامع دانشجویان دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی در روزهای 26 و 27 دی ماه 1396 برگزار شد. در این امتحان که به صورت کتبی و مصاحبه برگزار شد، اعضای هیئت علمی گروه همراه با گروه ممتحنین داخل و خارج دانشگاه در برگزاری آزمون مشارکت داشتند. آقای دکتر خواجه دلویی معاون محترم... ادامه مطلب...

تماس با ما

 

         

آدرس دفتر گروه: مشهد ، پردیس دانشگاه فردوسی ، دانشکده پزشکی ، بخش بیوشیمی بالینی ، دفتر گروه بیوشمی بالینی .

شماره های تماس با اعضاء گروه :

شماره تماس

سمت

نام اعضاء گروه

38828575

38002355

شماره فکس:

 38828574 و 38827051

مسئول دفتر

دفتر گروه خانم سروری

38002356

عضو هیئت علمی

آقای دکتر پریزاده

38002366

مدیر گروه

آقای دکتر هاشمی

38002364

معاون آموزشی گروه

آقای دکتر سوختانلو

38002375

معاون پژوهشی گروه

آقای دکتر حسنیان

38002365

عضو هیئت علمی

خانم دکتر زاهدی

38002375

عضو هیئت علمی

آقای دکتر مشکانی

38002378

مسئول آزمایشگاه آموزشی

 خانم شرقی

38002380

کارشناس آموزش گروه

خانم شهرکی

38002369

38002370

کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی تخصصی

خانم روهنی

38002357

آبدارخانه

آقای تیموری و زارعی