نقش پروتئین Tax در بیماری HTLV-1

استاد راهنما: آقای دکتر مشکانی

تهیه کننده: احسان توحیدی

دانشجوی ارشد بیوشیمی بالینی

زمستان 1395

چکیده :

HTLV-1 (ویروس لنفوسیتی انسانی نوع 1) ویروسی از گونه دلتا رترو ویروس ها می باشد که در حال حاضر بین 10 تا 20 میلیون نفر را در جهان آلوده کرده وعمدتا بدون علامت است. این ویروس در 3% تا 5% افراد بعد از یک دوره نهفته ی طولانی مدت منجر به بیماری ATL و HAM/TSP می شود. عفونت زایی این ویروس در بدن به وسیله ی انتشار سلول به سلول افزایش می یابد. ویروس به وسیله ی پروتئین Tax تکثیر و رشد خود را در مراحل اولیه عفونت افزایش می دهد. Tax یک پروتئین کلیدی و مهم تنظیم کننده ی ویروس HTLV-1 است که با به کار گیری مسیر های پیام رسانی میزبان  و با اثرات تحریکی و یا مهاری در سلول میزبان تکثیر و رشد خود را افزایش می دهد. بعد ازافزایش تکثیر و رشد ویروس برای فرار از دست سیستم ایمنی بدن پروتئین Tax را خاموش کرده و پروتئین HBZ کار را بر عهده گرفته و باعث ادامه حیات ویروس در حالت نهفته و دور از دست سیستم ایمنی و در نهایت منجر به جاودان شدن سلول های آلوده به ویروس می شود.