برگزاری سومین جلسه سمینارهای گروه

اطلاعیه بسیار مهم

با توجه به تعطیلی روز پنجشنبه 19/12/95 برنامه سمینارهای گروه در روز دوشنبه 23/12/95 برگزار خواهد شد. در این جلسه سرکارخانم سیفی از عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع خواهند کرد. سپس آقای رحمانی دانشجوی دکتری ورودی 93 ارایه دهنده ژورنال کلاب خواهند بود.