انتصاب جناب آقای دکتر هاشمی


همکار محترم

جناب آقاي دکتر سید اسحاق هاشمی    

انتخاب جنابعالي به سمت مدير محترم گروه بيوشيمي را  تبريک عرض مي نماييم. اميد است با اتکا به ايزد منان شاهد ارتقاء جنابعالی باشیم.

اعضاي هيئت علمي ، همکاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی  گروه بیوشیمی