برگزاری سخنرانی علمی

برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان " Bone Tissue Engineering  " توسط گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی مشهد...ادامه مطلب....

 


 با سلام

 

احتراما، از کلیه همکاران محترم هیات علمی و دانشجویان عزیز دعوت بعمل می آید:

تا در جلسه سخنرانی 

تحت عنوان :

" Bone Tissue Engineering  "

که توسط   جناب آقای دکتر رضا اردشیری  ( فوق دکتری بیوشیمی پزشکی از امریکا  و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  )

در  روز دوشنبه مورخ 28/1/96 ساعت 9 صبح

در محل تالار امام رضا (ع) تشکیل می شود، شرکت نمایید.

 

گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی