تقدیر از اعضای گروه در دهمین جشنواره شهید مطهری

 

 

در دهمین جشنواره شهید مطهری از آقایان دکتر هاشمی و پریزاده و سوختانلو تقدیر شد


آقای دکتر هاشمی به عنوان استاد برتر آموزشی دانشگاه در سال 1395 انتخاب شده بودند علاوه بر آن،  لوح دیگری هم برای ارتقا به رتبه دانشیاری دریافت داشتند.

در بخش تقدیر از بازنشستگان  هم از آقای دکتر پریزاده قدردانی به عمل آمد.

از آقای دکتر سوختانلو هم به خاطر ارتقائ ایشان به رتبه دانشیاری تجلیل به عمل آمد