نمرات دانشجویان در تمامی مقاطع


اطلاعیه آموزشی جهت مشاهده نمرات از سایت گروه بیوشیمی

دانشجویان گرامی لطفا جهت مشاهده نمراتی که عنوان شده در سایت گروه درج میشود به قسمت نوار منو سایت ، آرشیو نمرات گروه مراجعه و با توجه به رشته تحصیلی ،شماره دانشجویی و یا نام خود نمرات خود را مشاهده نمائید